Ekipering.com
 - ett projekt hos Castalia AB
 
 
Ekipering.com är en handelsplats för sporadiska klädpartier som jag kommer över. Nytt och begagnat men alltid med hög kvalitet.
Just nu kläder från ett försäkringsbolag - kläder utsatta för rök, vatten eller stöld. Finns skada eller odör så anger jag det specifikt.
Begagnade Engelska skor , mest”bench made”, påfyllt i lagret.
Ekipering.com